Disclaimer:

Deze website, inclusief alle onderdelen ervan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, is eigendom van EcoGiving BV. Het is strikt verboden om de site of enige gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EcoGiving.

De informatie die op deze website wordt gepresenteerd, wordt door EcoGiving met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de op de site gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is.

EcoGiving behoudt zich het recht voor om de informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en/of aan te passen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

Aansprakelijkheid:

Hoewel EcoGiving alle redelijke maatregelen neemt om misbruik te voorkomen, aanvaardt EcoGiving geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Bepaalde (hyper)links op deze site leiden naar websites buiten het domein van EcoGiving, die geen eigendom zijn van EcoGiving en alleen ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Door het activeren van deze links verlaat men de website van EcoGiving. Hoewel EcoGiving uiterst selectief is bij het verwijzen naar externe sites, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door EcoGiving worden onderhouden, wordt afgewezen.

EcoGiving sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de website.